Hokejový svet Hľadať
HokejovýSvet.sk

Stále ako na Winter Classic, konečný dátum ešte neznámy

PREŠOV - Nová sezóna sa o pár mesiacov začne a v treťom najväčšom meste Slovenska pokračujú rekonštrukčné práce na 52-ročnom zimnom štadióne. Tie by sa mali ukončiť v júli tohto roka. Či sa to stihne, zatiaľ nie je známe. Hokejovysvet.sk hovoril s konateľom firmy Swietelsky, s.r.o., Štefanom Olejníkom, ktorá je zhotoviteľom.
Na prešovskom zimnom štadióne prebieha rekonštrukcia.
Na prešovskom zimnom štadióne prebieha rekonštrukcia. Zdroj: Ivan Harčár
Zdieľajte:

Rekonštrukcia zaznamenala nútenú prestávku. Je to veľký časový sklz?

"Práce na stavbe sú podmienené poveternostnými podmienkami a technologickými postupmi, ktoré limitujú ich postup. Na tejto stavbe sa z objektívnych príčin v zimnom období realizovali len práce, na ktoré nemali vplyv záporné teploty a rýchlosť vetra. Časový sklz v zime bol zapracovaný do harmonogramu, teda to znamená, že sme počítali s prerušením prác."

Do akej miery narušilo ďalšie práce čakanie na novú projektovú dokumentáciu?

"Prepracovaná dokumentácia nám bola predložená na vyjadrenie 11.apríla. Do tejto doby sa na streche nevykonávali žiadne práce v súvislosti s novým konštrukčným riešením. Okrem búracích a geodetických. Momentálne omeškanie ešte nie je možné určiť."

Prečítajte si aj

Erik Černák bude pôsobiť v nižšej zámorskej súťaži AHL.Erik Černák je voľný

Neboli žiadne indície k tomu, že so strechou nie je čosi v poriadku, resp., že sa nebude zhodovať s projektom?

"Neboli. Prvé indície , že to stavbári postavili inak ako bol pôvodný projekt, začali sa ukazovať pri odstránení strešného plášťa a otvorení venca, v ktorom sú ukotvené laná. Objektívne ale treba dodať, že pri zachovaní princípu proporcionality ani nebolo možné na sto percent zachytiť jestvujúci stav a zapracovať ho do projektu. Náklady na takýto postup projektovania by boli enormné a projektanti by museli otvoriť strešný plášť a veniec v celom rozsahu, aby zachytili skutkový stav, čo je nezmysel."

Vyše mesiaca je k dispozícii opravený projekt na strechu. Kedy sa začne zastrešovať aréna?

"Nie je to pravda, nakoľko prepracovaný projekt prestrešenia v stupni realizačného projektu nám bol doručený až teraz. Treba si uvedomiť, že pre realizáciu takejto konštrukcie je bezpodmienečne nutné vypracovať ďalší stupeň projektu, a to výrobnotechnickú dokumentáciu. Napríklad laná strešnej konštrukcie (najdlhšie má cca 90 metrov) sa pred dodaním musia podrobiť tzv. relaxácií. To znamená opakovanými cyklami napínania a uvoľňovania dosiahnuť, aby ich dĺžka bola konečná a zároveň taká, aká je projektovaná. Toto sa deje vo výrobnom závode a trvá to radovo v mesiacoch. Nové prestrešenie by sa podľa našich predpokladov mohlo začať realizovať v letných mesiacoch."

Pozrite si aj

Samuel Buček, Dalibor Bortňák a Branislav Rapáč z HK Nitra.w.VIDEO Nádherné gesto divákov: Samuel Buček si užil potlesk vypredaného hľadiska!

Z akého dôvodu bolo nutné navýšiť rozpočet o zhruba 100 000€?

"Nejde o navýšenie rozpočtu, ale o rozšírenie predmetu plnenia tejto zakázky. Ide o práce, ktoré sa nedali predvídať, neboli súčasťou zmluvy a bolo nutné ich zrealizovať. Sú riadne podložené a zdokumentované nezávislým stavebným dozorom, ako aj zástupcami investičného oddelenia mesta. Je potrebné uviesť, že ide o rekonštrukciu. Ako skúsený zhotoviteľ sme povinný upozorňovať na naše zistenia a odstupovať ich objednávateľovi. V súčasnosti sa zistilo, že kanalizačná prípojka, na ktorú napájame nové rozvody ZTI je v havarijnom stave (zanesená, protispády a zalomenia). Treba ju buď zrekonštruovať, alebo nanovo vybudovať. Na taký stav sme povinní upozorniť investora a je na ňom, ako sa to rozhodne vyriešiť v spolupráci s projektantom."

Rozmery ľadovej plochy majú byť údajne 56x26, najmenšie v rámci Európy. Je to dobrý nápad?

"Samotná plocha nie je predmetom našej zmluvy."

Aké novinky si budú môcť užiť návštevníci?

"Naša spoločnosť realizuje rekonštrukciu v zmluvnom rozsahu. Na webe sú dostupné všetky vizualizácie."

Prečítajte si aj

Vladimir Orszagh titul.Prehľad trénerských majstrov najvyššej slovenskej súťaže

Verejnosť ste nedávno ubezpečili, že sa prvá etapa prác skončí v júli. Reálny termín?

"Tento termín je v zmysle platnej zmluvy a jej rozsahu. Prípadný nový dátum ukončenia prvej etapy bude známy po finálnom odsúhlasení zmien v projektovej dokumentácii a ostatných legislatívnych náležitostiach. Stále platí, že našim záujmom je čo najskôr odovzdať stavbu do užívania."

V druhej etape sa počíta s vynovením západnej strany. Ako to teda bude vyzerať v priebehu sezóny? Jedna časť bude zrekonštruovaná, druhá nie...

"K tejto otázke sa neviem vyjadriť."

Plánujete zobrať v budúcnosti hokej pod vaše krídla?

"Dostávam veľa takýchto otázok. Logo našej spoločnosti sa nachádza na dresoch viacerých športových klubov v Európe. Táto otázka je predčasná a zodpovedne sa k nej budeme vedieť vyjadriť koncom roka."

Rekonštrukčný plán na západnej strane štadióna.
Rekonštrukčný plán na západnej strane štadióna. Zdroj: Ivan Harčár
Priestor bývalého bufetu za bránkou.
Priestor bývalého bufetu za bránkou. Zdroj: Ivan Harčár
Vyprázdnený interiér zimného štadióna v Prešove (striedačky).
Vyprázdnený interiér zimného štadióna v Prešove (striedačky). Zdroj: Ivan Harčár
Vyprázdnený interiér zimného štadióna v Prešove.
Vyprázdnený interiér zimného štadióna v Prešove. Zdroj: Ivan Harčár
Výstavba šachty pre výťah.
Výstavba šachty pre výťah. Zdroj: Ivan Harčár
Oceľové konštrukcie pri výstavbe podlažia.
Oceľové konštrukcie pri výstavbe podlažia. Zdroj: Ivan Harčár
Výstavba podlažia nového vestibulu.
Výstavba podlažia nového vestibulu. Zdroj: Ivan Harčár
Výstavba podlažia nového vestibulu.
Výstavba podlažia nového vestibulu. Zdroj: Ivan Harčár
Výstavba podlažia nového vestibulu.
Výstavba podlažia nového vestibulu. Zdroj: Ivan Harčár
Zdieľajte:
Zdroj informácií: hokejovysvet.sk/Ivan Harčár

Diskusia

Podobné články