Hokejový svet Hľadať
HokejovýSvet.sk

Najčítanejšie

 1. Za Slovan už nechcel hrať. Belasí vyhoveli jeho žiadosti o ukončenie spolupráce
 2. Spišiaci ulovili veľkú rybu. Po desiatich rokoch sa doma predstaví úradujúci šampión krajiny
 3. Bol najslabší a skončil. Liptovský Mikuláš ukončil zmluvu s predsezónnou posilou
 4. Tomáš Bokroš už nie je hráčom HK Poprad. V extralige však pokračuje
 5. Juraj Valach získal nový klub. Prvý raz v kariére bude hrať na východe
 6. Budúci Nemec alebo Mešár? Michalovce vyťahujú objav z vlastnej liahne
 7. Žiar dopĺňa jednotlivé posty. Získal brankára Slovana a útočníka Popradu
 8. Hráči Michaloviec dostali trest, pred nedeľňajším duelom s Novými Zámkami siahnu do peňaženky

Široký výber kariet
z NHL a Európyod 0,20€

 • Boxy
 • Balíčky
 • Príslušenstvo
Ukázať ponuku

Top výber

Novinky

Nové videá

Viac videí