Hokejový svet Hľadať
HokejovýSvet.sk

Najčítanejšie

 1. TEL: Šok z Michaloviec! Hviezda tímu predčasne končí v tíme
 2. Katastrofa na Slovane. Hnev, pokriky a piskot, tréner na tlačovke to povedal priamo
 3. Stavjaňa má opäť problém s legionármi, kouč Popradu sa stretol s prezidentom Nitry
 4. TIPOS SHL má nového účastníka! Výkonný výbor mu udelil licenciu
 5. V Michalovciach bol náhle a nečakane vymenený. Aktuálne nemá kde hrať
 6. HC Prešov sa nachádza v podivnej situácii: Ako to bude s prvým domácim zápasom?
 7. TIPOS SHL sa v Detve hrať nebude: Klub prehovoril o príčinách
 8. Po Michalovciach už piaty klub. Kariéra útočníka je v úpadku

Široký výber kariet
z NHL a Európyod 0,20€

 • Boxy
 • Balíčky
 • Príslušenstvo
Ukázať ponuku

Top výber

Novinky

Nové videá

Viac videí