Hokejový svet Hľadať
HokejovýSvet.sk

Hokejový zväz nakúpil zbytočne predražené hokejky. Prišiel o státisíce, či takmer milión eur

BRATISLAVA - Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil ešte koncom minulého roka súťaž na Hokejky pre hráčov a brankárov. Na základe výsledkov Verejného obstarávania uzatvoril v marci tohto roku kúpne zmluvy s dvoma uchádzačmi zo štyroch prihlásených. Zväz pritom ako verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk jediné kritérium a to Najnižšiu jednotkovú cenu za hokejku.
Logo eirhjoew rhijewor ihoew.
Zdroj: SZĽH
Zdieľajte:

V praxi sa tak ale nestalo a paradoxne súťaž vyhrali dvaja najdrahší uchádzači. Ako sme spomenuli, v hre boli štyri firmy, ale po obstarávaní vybral zväz dve. All Sports Slovakia a Střída sport Slovakia. Najlepšiu finančnú ponuku však dala firma ELBE hockey. Tú však napokon zo súťaže vylúčili. Na zväze sme sa pýtali prečo?

"Spoločnosť ELBE hockey, s.r.o bola 9.1.2020 vyzvaná, aby do piatich pracovných dní, teda do 17.1.2020, predložila doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. 13.1.2020 spoločnosť doručila doklady, ktoré však neboli kompletné. 15.1.2020 sme ELBE hockey, s.r.o nad rámec zákonných povinností opätovne vyzvali, aby doložila chýbajúci dokument. Bohužiaľ, nestalo sa taká v stanovenom termíne do 17.1.2020, ale až 20.1.2020," píše sa v stanovisku zväzu.

Konateľ firmy Ľubor Budaj povedal: "Dodali sme všetky potrebné dokumenty. Chýbalo nám len čestné prehlásenie, že v poisťovni UNION nemáme v čase obstarávania nikoho poisteného. Toto potvrdenie sme napokon dodali, ale údajne neskoro. 17.1. sme to zväzu elektronickou poštou dodali s tým, že posielame kuriéra. Keďže bol piatok, kuriér dorazil v pondelok ráno, teda 20.1.2020," vysvetlil Budaj.

No a práve táto firma ponúkala najlacnejšie hokejky. Pre hráčov od 79 do 115 eur bez DPH a pre brankárov od 59 do 74 eur bez DPH. Víťazné firmy mali úplne iné ceny. All Sports Slovakia v hodnote 160 do 199 eur bez DPH pre hráčov a pre brankárov od 160 do 195 eur bez DPH. Střída sport Slovakia od 160 do 199 eur bez DPH pre hráčov a od 115 do 195 pre brankárov. Keď si to vynásobíme počtom okolo 12 tisíc hokejok podľa objednávky, tak zväz prišiel takmer o milión eur. Sedliacky rozum nabáda, že dobrý gazda, ktorému ide naozaj o najnižšiu cenu, by takúto chybu u jedného z uchádzačov nemal pripustiť a napriek výzvam dbať na to, aby všetky dokumenty tento 'najlacnejší " uchádzač dodal včas....

Zaujímavé je aj to, že na vyhodnotenie ponúk vymenoval zväz komisiu z 9 členov, v ktorej boli zaujímavé mená ako Baluška, Valíček, R. Sýkora, Matejka, Filc, Jaško, Lipovský, Šatan a Válkyová. Oslovili sme preto Vladimíra Balušku, ekonomického riaditeľa zväzu, čo si o víťazoch myslí. "Zúčastnil som sa len jedného zasadnutia, kde som navrhol postupy a kroky, ktoré by bolo vhodné dodržať. Ďalších som sa už nezúčastnil, lebo to, čo som navrhoval, dodržané nebolo," skonštatoval Baluška.

Na zväz sme sa obrátili ešte s otázkou, prečo sa hokejky štandardne dodávané tým istým dodávateľom v predošlých dodávkach kupovali pri verejnom obstarávaní za cenu oveľa vyššiu? "Pokiaľ ide o ceny hokejok, verejný obstarávateľ nezasahuje do cenotvorby ponúk, tou disponujú jednotliví dodávatelia," znie stanovisko zväzu.

Obrazne povedané našu hokejovú mládež sme posadili do poriadne drahých Ferrari...

Zdieľajte:
Zdroj informácií: hokejovysvet.sk

Diskusia

Podobné články